Alla verksamheter kan förbättras på något sätt. Ett område som de flesta företag och organisationer behöver bli bättre på är ergonomi. Det finns flera företagsutbildningar i Sverige som är utvecklade för att hjälpa företag med just detta. Vi går igenom några fördelar med att börja förbättra ergonomin på företaget så fort som möjligt.

 

Vad är ergonomi?

Det finns många företagsutbildningar som lär ut just ergonomi, ämnet påverkar trots allt flera viktiga delar av en verksamhet. Ergonomi är läran om hur arbetsmiljön och de arbetsredskap som används påverkar kroppen. Generellt delas ergonomi upp i tre delar, systemergonomi, informationsergonomi och belastningsergonomi, men det är viktigt att man har ett helhetsperspektiv för att förbättra situationen på en arbetsplats. Det handlar med andra ord om mer än att bara sitta rätt eller ha rätt skor på sig.

 

Fördelar med att införa bättre ergonomi på arbetsplatsen

Att bättra på ergonomin på en arbetsplats är viktigt av flera anledningar. Vi går igenom fyra fördelar:

 

1.      Ökad effektivitet

Den mänskliga kroppen är ett redskap som behöver användas på rätt sätt. Kroppen i sig består av flera delar som fungerar ihop, från skelettet till nerverna, lederna och musklerna. Dessa delar påverkas av hur en person spenderar sin dag, det vill säga hur de rör sig under dagens gång. Vissa rörelsemönster kan leda till framtida besvär, exempelvis repetitiva rörelser eller alltför stillasittande arbetsdagar. En del av att arbeta på ett ergonomiskt sätt är att även tänka på rörelsevariation och återhämtning efter arbetet. Genom att utöka möjligheterna till att variera rörelserna och även kunna återhämta sig kan produktiviteten och effektiviteten förbättras.

 

2.      Bättre fysisk hälsa

Syftet med ergonomi är att minska risken för skador och sjukdomar. Genom att exempelvis ta hänsyn till vilka kroppsdelar som är extra utsatta under verksamheten går det att utföra förebyggande åtgärder. Detta gäller för alla typer av jobb, från stillasittande skrivbordsjobb till aktiva byggarbetsplatser och mycket mer. Förbättrad fysisk hälsa leder i sin tur till färre olyckor på arbetsplatsen och färre sjukskrivningar.

 

3.      Bättre mental hälsa

Den mentala hälsan är en minst lika viktig del av ergonomin. Vissa arbeten är mer mentalt belastande än andra och det kan leda till fysiologiska förändringar, exempelvis på grund av stress eller utbrändhet. Vid företagsutbildningar inom ergonomi får man lära sig både hur den mentala delen påverkar kroppen och hur man förbättrar den mentala hälsan.

 

Gör en ergonomisk översyn av arbetsplatsen

En av de viktigaste sakerna en arbetsgivare kan göra är att undersöka den egna arbetsplatsen och arbetssituationer ur ett ergonomiskt perspektiv. Inom ergonomi finns både företagsutbildningar och arbetsteknikföreläsningar att gå på. Det är även en god idé att ha kontakt med ett företag som erbjuder rehabilitering för att kunna hjälpa personer som har fått arbetsrelaterade skador.

 

Se till att ta ergonomin seriöst, det påverkar trots allt både personalens hälsa och företagets resultat på ett direkt sätt. Genom att hitta företagsutbildning i Sverige har du möjlighet att ge personalen bästa möjliga förutsättningar för att kunna göra sitt jobb på ett säkert, effektivt och hållbart sätt. De ska trots allt hålla hela arbetslivet ut.