Rehabilitering vid långvarig smärta

Behandling och rehabilitering på Rygginstitutet i Stockholm

rehabilitering stockholm logotyp

Fyll i egenremiss

Snabb hantering av remisser

Personligt utformad rehab

Över 90% upplever ökad livskvalitet

Egenremiss

Vi har avtal med Stockholms läns landsting inom långvarig smärta samt stress/utmattningssyndrom. Vi tar gärna emot läkarremiss för att kunna återkoppla och kommunicera med dig som inremittent men när det underlättar går det också bra för patienten att komma till oss på egenremiss.

Vad du behöver veta för att skicka en remiss till oss

Vi verkar i en vacker och lugn miljö med funktionsenliga lokaler, varmvattenbassäng och skogen med promenadspår utanför dörren. Detta skapar goda förutsättningar för att lyckas oavsett om det gäller stress- eller smärtrehabilitering.

Vi har en helhetssyn enligt den biopsykosociala modellen och arbetar i multimodala team med rehabläkare/psykiater, psykolog och fysioterapeut/sjukgymnast samt rehabkoordinator. Utöver detta finns tillgång till arbetsterapeut, ergonom och kurator/socionom.

Bedömning sker under en dag då patienten träffar läkare/sjukgymnast/psykolog. Samma dag får patienten återkoppling och remissvar går till inremitterande.

Under rehabiliteringsperioden tar vi ansvar för sjukskrivning alternativt förebyggande rehabiliteringsersättning.

Rehabilitering vid långvarig smärta pågår under 8-12 veckor 2-3 dagar/vecka och ca 6 timmar per dag. Vid stress/utmattning pågår rehabilitering under 12 veckor 1-2 dagar per vecka och vanligtvis 2-4 timmar per dag.

Rehabilitering består till stor del av gruppaktiviteter men kompletteras med individuella kontakter och teambesök med två eller flera olika yrkesgrupper. Innehållet består av beteendeförändringar enligt KBT, fysiska aktiviteter såsom ex sjukgymnastisk träning, kroppskännedom, vattengymnastik, arbetsteknik.

Vi arbetar med fokus på återgång i arbete och initierar möten med FK, AF eller arbetsgivare vid behov alternativ arbetsplatsbesök.

Patient som beskriver ryggproblem med sjukgymnast | Rygginstitutet

Viktigt för oss att veta

Har patienten andra besvär än smärt- och stressrelaterade som du bedömer kan påverka deras rehabilitering?
Finns cardiovaskulär problematik, speciell medicinering eller pågår andra insatser?
Har patienten medicinering/missbruk som påverkar aktivt deltagande?
Kräver patienten ett speciellt bemötande vid bedömningstillfället? (diagnosbunden personlighet, svårighet att få information i grupp eller tolkbehov mm).
Finns i anamnesen risk för att situationer med hot och våld kan uppstå? (Går bra att hänvisa till att viktig information finns i Take Care).
För att undvika rundgång av patienter remittera till en vårdgivare åt gången. Har patienten redan blivit bedömd eller genomgått rehabilitering hos annan vårdgivare?

Funderar du över något är du välkommen att ringa vår rehabchef Stefan Palm 08-544 311 22 alt maila stefan.palm@rygginstitutet.se så hjälper han dig på bästa sätt.

 

Återkoppling från Rygginstitutets till dig som inremittent

När vi har genomfört vår bedömning skriver vi ett remissvar med information om rehabilitering är aktuell, vilken period och vilken intensitet.

Om rehab inte bedöms aktuell ger vi förslag på alternativa insatser.

Efter avslutad rehabiliteringen utfärdas en rehabrapport med utfall och rekommendationer framåt.

Verkar du som läkare i annan del av Sverige

Du är självklart välkommen att nyttja våra tjänster, men beroende på var du verkar så är det olika regler. Om det är en arbetsgivare som vill köpa vår tjänst så kan patienten bo var som helst i landet, är det landstinget som är köpare så kan vi idag ta emot patienter från Stockholms läns landsting, Kalmar läns landsting, Kronobergs läns landsting, Jämtlands läns landsting och Västernorrlands läns landsting. Läs mer under rehabilitering för att få veta vad som gäller i det landsting där du verkar.

Från första januari kan alla län i hela Sverige skicka remisser till Stockholms läns landsting som då fördelar ut till de producenter som har avtal i vårdvalet. Du kan ange önskemål om Rygginstitutets smärt- och stressrehabilitering i remissen. Märk kuvertet med “Riksavtalet om utomlänspatienter” och skicka till adressen:

Stockholms läns landsting
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
IVÄ- Enheten för individuella vårdärenden
Box 6909
102 39 Stockholm

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.
Du kan också ringa på 08-544 311 10 eller 060-64 73 00

Rygginstitutet Stockholm

Ladvik
185 93 VAXHOLM

Telefon: 08-544 311 10
Telefax: 08-544 311 11
E-Post: vaxholm@rygginstitutet.se

Svenska Rygginstitutet

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012