Det finns olika sätt att söka vård på ー antingen via en remiss från en läkare eller genom att skicka in en egen vårdbegäran. Här berättar Rygginstitutet allt du behöver veta inför att själv begära vård.

Vad är en egen vårdbegäran?

Egen vårdbegäran, egenremiss och egenanmälan har alla samma betydelse ー att du som patient själv skriver till en mottagning för att begära vård. I den egna vårdbegäran berättar du hur du mår och förklarar varför du söker vård hos mottagningen. Det kan också vara bra att nämna vilka eventuella läkemedel du tar och vilka läkarkontakter du tidigare har haft. Sedan bedöms egenremissen av vårdpersonal och du får en kallelse till mottagningen om du anses behöva multimodal eller specialiserad hjälp, annars hänvisas du till en vårdcentral eller egenvård. 

Egen vårdbegäran i en annan region 

Du kan bara skriva en egenremiss för vård i en annan region om det varken finns krav på remiss där du söker vård eller i din egen region. Tänk på att om du söker vård i en annan region så gäller inte den nationella vårdgarantin, då är det istället ditt medicinska behov av vård som bestämmer väntetiden. Den nationella vårdgarantin innebär bland annat att du är garanterad ett besök på en specialistmottagning inom 90 dagar. 

Varför finns egenremisser?

Egen vårdbegäran är till för att stärka din ställning som patient och göra vården mer tillgänglig för alla. Skickar du in en egenanmälan kommer den att bedömas på samma sätt som en läkarremiss. Alla vårdinrättningar är skyldiga att bedöma patienters vårdbegäran.  

Så begär du vård själv

I vissa regioner kan du göra en egenanmälan via 1177 Vårdguiden, andra kräver att du skickar in en pappersblankett. Ta reda på hur den specialistmottagning du söker hjälp från vill ha sin remiss.

Hur lång tid tar det att få svar?

Vissa mottagningar har längre väntetid än andra. Om du behöver vård snabbt kan du skriva in det i remissen, men tänk på att det alltid är den vårdinrättning som tar emot vårdbegäran som bestämmer hur snabbt du kan få tid.

Egenanmälan till Rygginstitutet

Har du gått med smärta i sex månader eller drabbats av utmattningssyndrom? Då kan du få hjälp av Rygginstitutet. Till oss på Rygginstitutet i Stockholm kan du komma både via läkarremiss och via egen vårdbegäran om du bor i Region Stockholm. 

För att vi ska kunna göra en rättvis bedömning är det viktigt att vi får reda på:

  • Bakgrunden till dina besvär.
  • Vilka behandlingar du har genomgått tidigare.
  • Vilka eventuella mediciner du tar. 
  • Vad du förväntar dig av en rehabilitering hos Rygginstitutet. 

Här kan du fylla i en egenremiss vårdbegäran.