Många av oss utsätts för stress i vårt privatliv och på arbetet. Både stress under korta perioder och långvarig stress kan resultera i allvarliga följder för din hälsa och bör därför undvikas. Att människor känner stress kan bero på att man inte kan prestera mot de krav som ställs på en, man saknar helt enkelt de resurser som behövs för att utföra ett arbete. Resurser kan i det här fallet betyda bland annat nog med tid, energi eller kapacitet för att hantera en situation. Alla reagerar olika på stress, och symptomen kan vara allt från huvudvärk och koncentrationssvårigheter till illamående, irritation och sömnproblem. Maeda Riaz menar i sin blogg kallad ”The Healthy Lawyer: Stress management” att man kan använda sig av följande metoder för att hantera stress:

  1. Meditation
  2. Andningsövningar
  3. Öva på avslappningsmetoder som yoga
  4. Ha en kanal där man får utlopp för sina känslor
  5. Skratterapi
  6. Musik
  7. Att skriva ner jobbiga tankar och problem i en dagbok
  8. Få ordentligt med sömn

De människor som lider av kronisk stress och har lätt för att bli deprimerade och känna ångest, kan vända sig till ett rehabiliteringscenter för att få hjälp med stresshantering. Rygginstitutet erbjuder stressrehabilitering i Stockholm genom att bland annat använda metoder som ska öka självförtroendet och motivationen hos de deltagare som lider av stress.

Rygginstitutet verkar arbeta efter en metod som fokuserar på att föra tillbaka patienten till arbetslivet, och under rehabiliteringen försöker man reducera det obehag patienten känner. Det innebär bland annat att genom rehabilitering lära sig att hantera stress för att få en fungerande tillvaro och en bättre livskvalité. Rygginstitutet erbjuder sina behandlingar på platser som är lugna och harmoniska, vilket gör gott för både kropp och själ. Att komma bort från sin vardag och den press man kan känna där, kan dessutom visa sig ha en positiv inverkan på stress.

Förutom att erbjuda rehabilitering för människor med stressrelaterade symptom, har Rygginstitutet även behandlingar för de som lider av kronisk muskel- och ledvärk. De erbjuder skonsam rehabilitering vid långvarig smärta i rygg, nacke och fibromyalgi.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar intenödvändigtvis åsikterna hos Rygginstitutet.”