Många av oss utsätts för stress i vårt privatliv och på arbetet. Både stress under korta perioder och långvarig stress kan resultera i allvarliga följder för din hälsa och bör därför undvikas. Att människor känner stress kan bero på en rad olika anledningar, till exempel att man inte kan uppfylla de krav som ställs på en och de man själv ställer i arbetslivet, eller om något hänt i sitt privat- eller familjeliv. Stress är något vi alla känner och är i många fall oundvikligt. Det är till och med nyttigt i måttliga mängder då stress gör oss mer skärpta. Men för att inte bli överväldigad finns det vissa metoder inom stresshantering som är goda att tillämpa.

Maeda Riaz 8 metoder för stresshantering

Alla reagerar olika på stress, och symptomen kan vara allt från huvudvärk och koncentrationssvårigheter till illamående, irritation och sömnproblem. Maeda Riaz från Ms. JD, en ideell organisation som stödjer kvinnliga advokater, skriver i en artikel på deras blogg riktad mot just advokater kallad ”The Healthy Lawyer: Stress management” att man kan använda sig av följande metoder för att hantera stress:

 • Meditation
  Försök att meditera en gång per dag. Hitta din “kärna” och fly tillfälligt från all stress i vardagen för att förbereda dig inför den.
 • Andningsövningar
  Kontrollerade andningsövningar kan komma att hjälpa dig slappna i fall då du känner stress. 
 • Öva på avslappningsmetoder som yoga
  Yoga är en typ av meditation som ökat i popularitet starkt de senaste åren. Det är också bra träning!
 • Ha en kanal där man får utlopp för sina känslor
  En av de viktigaste sakerna är en kanal där du faktiskt får utlopp för all din stress och de känslor som uppstår. Detta kan vara allt från att prata med familj, vänner eller en terapeut, till fysiska aktiviteter för att lösgöra de kraftiga känslor som finns inombords, t.ex. träning.
 • Skratterapi
  Att skratt hjälper oss att bota och påverka kroppen går långt tillbaka i tiden. Skratt frigör både fysisk och emotionell spänning och är effektiv metod för stresshantering.
 • Musik
  Musik precis som böcker, filmer och spel är en bra distraktion från vardagens alla svårigheter. Detta betyder inte nödvändigtvis lugn avslappningsmusik. Lyssna istället på den musik som passar din sinnesstämning och som får dig att må bättre och slappna av.
 • Att skriva ner jobbiga tankar och problem i en dagbok
  Har du inte möjlighet eller känner dig bekväm att tala om dina problem med en annan person är en dagbok ett bra alternativ. Genom att skriva ned det fysiskt blir problemen mer konkreta och enklare att studera objektivt för att identifiera hur man kan lösa, alternativt hantera dem. 
 • Få ordentligt med sömn
  Sist men inte minst: se till att sova ordentligt. När vi sover återhämtar sig både vår kropp och sinne. Vi behöver sömn för att kunna prestera vårt yttersta.

Alla dessa stresshanteringsmetoder är lätta göra hemma och gör det enklare att bemöta stress i vardagen. Stress är idag en av de vanligaste orsakerna till psykisk ohälsa, och antalet personer som sjukskrivit på grund av stress fortsätter öka. Men även fast du tillämpar ovan stresshanteringsmetoder varje dag kan man ibland behöva lite extra stöd i sin vardag i form av professionell hjälp.

Stresshantering på Rygginstitutet

De människor som lider av kronisk stress och har lätt för att bli deprimerade och känna ångest kan vända sig till ett rehabiliteringscenter för att få hjälp med stresshantering. Rygginstitutet erbjuder stressrehabilitering i Sundsvall och Stockholm genom att bland annat använda metoder som ska öka självförtroendet och motivationen hos de deltagare som lider av stress.

Vi arbetar efter en metod som fokuserar på att systematisk rehabilitera och behandla dig som patient för en smidig övergång tillbaka till arbetslivet. Under vår rehabilitering ser vi till att identifiera vad det är som orsaker stress i ditt liv och hitta de sätt som fungerar för dig att reducera det obehag du känner inför det. Det innebär bland annat att genom rehabilitering lära sig att hantera stress för att få en fungerande tillvaro och en bättre livskvalité. Rygginstitutet erbjuder sina behandlingar på platser som är lugna och harmoniska, vilket gör gott för både kropp och själ. Att komma bort från sin vardag och den press man kan känna där har dessutom visat sig ha en positiv inverkan på stress.

Förutom att erbjuda rehabilitering för människor med stressrelaterade symptom, erbjuder vi även behandlingar för de som lider av kronisk muskel- och ledvärk. Vi erbjuder skonsam rehabilitering vid långvarig smärta i rygg, nacke och fibromyalgi.