En av de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro från jobbet är enligt statistiken smärta i ländryggen. Smärtan kan komma från alla olika delar i ryggen, muskler, diskar eller ledband och orsakas av allt från tunga lyft till ovana rörelser.

Kronisk smärta i ländryggen, som ofta är någon form av ryggskottsrelaterade problem, kan vara efterverkningar av olika tillstånd eller problem som spänningar i musklerna eller förslitningar i ryggradens leder eller andra leder som finns i anslutning till ryggen och som sedan har spridit sig till ländryggen. För riktigt svåra besvär kan det bli aktuellt med en ryggskott behandling för att bli av med problemen. Det man kan göra själv är att vila och undvika ansträngning och belastning av ryggen. Värme och kyla kan även tillfälligt lindra smärtan. Samtidigt är det viktigt att hålla ryggen i rörelse eftersom för mycket stillasittande kan förvärra tillståndet.

Riskfaktorer som kan associeras med ländryggsbesvär är arbeten som innefattar tunga lyft, vridningar i sidled och hantering av tunga vibrerande maskiner. Men ofta är det små vardagliga saker, som att böja sig för att knyta skorna, som utlöser själva ryggskottet. Andra faktorer som verkar tyda på en förhöjd risk att drabbas av ryggskott är rökning. Personer som röker ofta och mycket löper större risk att drabbas av ryggskottsrelaterade problem.

Om man har gjort det man kan själv och fortfarande upplever problem kan man behöva genomgå en ryggskott behandling. Att träffa en medicinsk expert kan vara en stor lättnad när man upplevt långvariga problem eftersom det ofta är steget mot ett friskare liv och en lösning på de problem som man upplever. En expert känner även till att det viktigaste är att behandla det bakomliggande problemet till smärtan i ryggen.

Det finns flera olika allmänna kliniker och vårdcentraler som man kan vända sig till för att få hjälp, men det finns även särskilda kliniker som är specialiserade på ryggproblem, som till exempel Rygginstitutet. De erbjuder olika typer av behandlingar av ryggbesvär, ryggskott, och stressrelaterade problem, som till exempel träningsprogram, rehabilitering och även utredning av problem som leder till att man inte kan utföra sitt arbete.

Att behandla sig själv är bra men räcker inte alltid hela vägen och då kan det vara bra att ta hjälp av en expert som vet vad som krävs för att du ska må bra.

Författare: Sofia Hansen

”Författarens åsikter är helt sina egna och speglar nödvändigtvis inte åsikterna hos Rygginstitutet”