Cervikalgi - Få behandling hos Rygginstitutet

Behandling och rehabilitering på Rygginstitutet i Stockholm

rehabilitering stockholm logotyp

Cervikalgi är en diagnos för långvarig nackvärk och är ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd som primärt orsakas av muskulärt utlösta besvär. Tillståndet är ofarligt men det kan vara en god idé att söka vård om smärtan påverkar din vardag. Cervikalgi är långvariga besvär och skiljer sig därmed mot pisksnärtskada/whiplash och andra sjukdomstillstånd som orsakats av ett fysiskt trauma i nacken. Hos Rygginstitutet kan du få cervikalgi-behandling i form av rehabilitering för att lindra smärtan och lära dig hantera den bättre i din vardag. 

Orsaker

Risken att drabbas av cervikalgi påverkas av ålder och genetik och utlöses vanligtvis i samband med arbetsrelaterade och psykosociala faktorer, till exempel:

 • låg arbetstillfredsställelse och höga arbetskrav
 • oro och depression
 • stillasittande arbete
 • tunga lyft som belastar ryggen
 • dålig hållning eller långa perioder med nacken i en obekväm position
 • idrottande

Långvarig smärta

Cervikalgi-symptom

Cervikalgi kännetecknas av långvarig smärta i nackregionen. Graden av smärta varierar från fall till fall, men genom att påbörja en cervikalgi-behandling i ett tidigt skede kan förhindra att symptomen förvärras.

Om du upplever något eller flera av följande cervikalgi-symptom under en längre period bör du uppsöka vård:

 • stelhet i nackmusklerna
 • nedsatt rörelse i nacken
 • muskulär spänning
 • ömhet
 • huvudvärk
 • yrsel
 • strålande smärta

Symptom vid cervikalgi är fysiska men ofta tillkommer psykiska konsekvenser. Långvarig smärta är påfrestande och kan leda till ångest och depression. Det är vanligt att det sociala livet påverkas när smärtan hindrar en från att delta i sociala tillställningar. Frustrationen och konstant smärta kan leda till ensamhet, problem i relationer och hindra dig från att arbeta som i sin tur kan leda till ekonomiska problem.

På Rygginstitutet får du hjälp av experter specialiserade på långvarig smärta som kan hjälpa dig lindra och hantera din smärta.

Bra att veta om cervikalgi

Cervikalgi används ofta som ett paraplybegrepp för all nackvärk. Det finns flera medicinska underdiagnoser som specificerar smärtan ytterligare:

 • Cervikalgi – långvarig nackvärk
 • Cervikobrakialgi – nackvärk med utstrålande smärta mot arm/axel
 • Cervikal rizopati – smärtor i nackryggen som påverkas av nerver, strålande smärta i arm/axel
 • Cervikal spondylos – förändringar i diskar, leder, benpålagringar och kotglidning orsakar smärtan
 • Cervikal spinal stenos – förträngning i ryggradskanalen, ofta orsakat av ålder

Behandling

Har du upplevt smärtor under en kort period bör du avvakta med att söka vård. Nackvärk är vanligt och kan ofta behandlas hemma med kyla, värme, massage och receptfria läkemedel. För att det ska räknas som långvarig smärta ska smärtan pågått kontinuerligt i minst tre månader. Om du däremot får akut nackvärk efter ett trauma bör du söka vård direkt. 

Rehabiliteringsplan

Har du haft nackvärk under en lång period bör du söka hjälp och påbörja ett rehabiliteringsprogram hos en fysioterapeut. Behandlingen varierar beroende på orsak, men vanligtvis utförs rehabiliteringen med en kombination av åtgärder kallat multimodal behandling. För att du ska få rätt behandling hos Rygginstitutet genomgår du en individuell bedömning där du får träffa läkare, psykolog och fysioterapeut. Därefter tar vi fram en rehabiliteringsplan som vanligtvis pågår under 8-12 veckor med en kombination av gruppmöten och individuell behandling. 

Vid god prognos, som är normalfallet, så behandlas Cervikalgi med mobilitetsövningar, träning och ibland smärtstillande. Är tillståndet värre kan operation vara aktuellt. Det är rekommenderat att påbörja fysioterapi i tid för att undvika ökade problem med leder eller nerver där det kan bli aktuellt med operation och andra större ingrepp.

Woman Touching Her Back

Gruppbehandling

Den främsta fördelen med gruppbehandling är de psykosociala delarna som inte går att uppnå med endast en individuell behandling. Långvarig smärta som har ett stort inflytande på vardagen bidrar ofta till ångest, oro och skam som kan vara minst lika jobbigt som smärtan. Träffar man en grupp människor med samma problem som en själv kan motivationen öka och känslor av skam och skuld minska.

Cervikalgiträning

Många är rädda för rörelse vid smärta, men att träna och sätta musklerna i rörelse är ofta bra när smärtan grundar sig i stelhet och nedsatt rörelse. Du bör dock veta hur du ska träna för att inte belasta rygg och nacke på fel sätt. Rehabiliteringsprogrammet inkluderar stärkande träning som bygger upp musklerna med rätt belastning. 

Hur kan Rygginstitutet hjälpa dig?

Har du haft smärtor i nacken under en längre period bör du söka hjälp för att förhindra symptomen från att bli värre och undvika potentiella sociala och ekonomiska konsekvenser. Trots att cervikalgi i sig inte är farligt kan det ha en negativ påverkan på ditt liv och leda till psykosociala konsekvenser. Rygginstitutet hjälper dig lindra och hantera smärtan så du får det högkvalitativa liv du förtjänar. 

 

i) Vad menas med cervikalgi?

Cervikalgi är en diagnos för långvarig smärta i nacke.

ii) Hur länge kan cervikalgi (nacksmärta) vara?

Episoder med kortvarig smärta <7 dagar är relativt vanliga och drabbar de flesta människor. Långvarig smärta >3 månader som inte haft effekt med stöd från primärvården kan kvarstå helt och förvärras med tiden. Med multimodal rehabilitering minskas oftast smärtan och kan i vissa fall försvinna inom ett par månader. 

iii) Vilka behandlingar finns det för cervikalgi?

Vilken behandling du får beror på orsaken till tillståndet. Cervikalgi kan behandlas med en rad olika behandling inklusive mobilitetsövningar, träning, smärtstillande, individuell rehabilitering och gruppbehandling.

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.
Du kan också ringa på 08-544 311 10 eller 060-64 73 00

Rygginstitutet Stockholm

Ladvik
185 93 VAXHOLM

Telefon: 08-544 311 10
Telefax: 08-544 311 11
E-Post: vaxholm@rygginstitutet.se

Svenska Rygginstitutet

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012