Smärta i ryggen kan orsakas av allt från dålig arbetsställning till felaktig träning. Ländryggsbesvär kan till exempel uppstå till följd av dålig hållning eller felbelastningar vid lyft av olik slag.

Andra faktorer som kan vara bidragande till en försämrad hälsa kan vara att något av följande problem inte konstaterats eller tagits i tu med:

En olycka eller något annat som orsakat problem med smärtor i ländryggen kan leda till att smärtorna sprider sig till andra delar av kroppen. Den smärta och det obehag som orsakas av problem i muskler och leder i ryggen kan leda till kroniska ryggbesvär om de inte behandlas med rätt metod i tid.

Har man aldrig tidigare haft problem med ryggen finns det risk att man förvärrar problemen när man på olika sätt försöker lindra dem. Bland de mest frekventa misstagen som personer med ryggproblem gör är att anstränga och belasta ryggen i onödan. Att ta det lugnt och vila är ofta ett bra första steg. I värsta fall kan ansträngningar leda till att man inte längre kan utföra vardagliga uppgifter på jobbet eller i hemmet. Det finns dock hjälp att få. Man kan delta i olika program som fokuserar på smärt- och stresshantering vilket kan vara till stor hjälp för dem med svåra eller kroniska besvär.

Om man lider av ryggproblem kan det vara så att man inte gör tillräckligt för att hålla musklerna i form. Behöver man hjälp med ländryggsbesvär kan man ta kontakt med Rygginstitutet som erbjuder behandlingar och program med hantering av problemen och ger råd om vad man ska göra för att behandla problemen, som exempelvis träningsövningar.

För de flesta ryggbesvär kan man fastställa en diagnos vilket gör det lättare att behandla på rätt sätt. Kronisk smärta i ländryggen behandlas med anpassad, regelbunden träning. Det finns även olika typer av mediciner som hjälper ryggen att slappna av och därmed underlättar läkeprocessen. Det kan vara sådant som värktabletter som låter patienten vila eller anti-inflammatoriska preparat som minska svullnad i muskler och leder.

Om du vill veta mer om olika behandlingsmetoder och program kan du ta kontakt med Rygginstitutet.

 

Författare: Olof Alexsson

”Författarens åsikter är helt sina egna och speglar nödvändigtvis inte åsikterna hos Rygginstitutet”