Stress är en naturlig del av livet och den fyller en viktig funktion. Det är ett sätt för kroppen att förbereda sig för en jobbig situation genom att mobilisera energin. Att stressa är inte nödvändigtvis dåligt, kortvarig stress kan ge dig tillräckligt med energi för att klara av en eller flera utmaningar. Långvarig stress kan dock påverka kroppen på flera negativa sätt. Du kan med fördel hantera din stress genom att besöka ett rehabcenter i Stockholm eller annan storstad. På denna sidan går vi igenom vad stress är, hur den påverkar din kropp och varför du kan behöva hitta ett rehabcenter i Stockholm.

Vad är stress?

När du ställs inför en jobbig utmaning eller situation skickar hjärnan signaler till kroppen att förbereda sig för att något kommer att hända. Denna reaktion kallas för kamp- flyktreaktionen och dess primära syfte är att mobilisera kroppens energi för att snabbt hantera fysisk aktivitet. Olika stresshormoner utsöndras och dessa ser till att din puls blir högre samt att mer blod dirigeras till muskler och hjärnan jämfört med andra organ. Under en kort period får du även förbättrad förmåga att koncentrera dig på uppgiften.
Denna stressreaktion kan uppstå oavsett om du ställs inför en fysisk utmaning eller om det beror på en mer abstrakt situation. Att bli av med jobbet eller behöva prata inför en stor publik kräver sällan en stor fysisk prestation men kroppen förbereder sig för detta ändå.
När den stressiga situationen är förbi behöver kroppen alltid återhämta sig, den har trots allt arbetat extra hårt. Många stressrelaterade problem uppstår när kroppen inte tillåts återhämta sig eftersom den stressiga situationen aldrig tar slut.

Vad är kronisk stress?

Kronisk stress, även kallad långvarig stress, betyder att stressen du känner inte går över. Kort stress leder till en ökad kortisolproduktion. Kortisol är ett av kroppens viktigaste hormon, den ser bland annat till att blodsockernivån regleras och att ditt blodtryck förblir jämnt. Kronisk stress påverkar kroppen på flera sätt, bland annat genom att försämra förmågan att producera kortisol. Detta är bara en av flera saker som sker i kroppen och som leder till flera fysiska och mentala symptom.

Symptom för kronisk stress

Fysiska symptom

Ständigt ”uppe i varv”
Ångestkänsla/Ont i magen
Trött trots att du har sovit ut eller vilat
Hjärtklappning
Stelhet
Huvudvärk
Tryck över bröstet

Mentala symptom

Nedstämdhet
Uppgivenhet
Koncentrationssvårighet
Minnesproblem
Humörsvängningar
Oro
Panikångest

Hantera stress med hjälp av terapi

Som du märker finns det många dåliga effekter av långvarig stress. Det allra bästa sättet att minska risken för stressrelaterade problem är genom att prioritera vila och återhämtning efter stressiga situationer. Det finns goda möjligheter att få hjälp med att hantera stress, bland annat genom att besöka rehab i Stockholm. Där får du både ta del av en lugn och stressfri miljö samtidigt som du även får hjälp av läkare, sköterskor, psykologer och sjukgymnaster. Det finns rehabcenter i Stockholm som hjälper dig ta hand om både kroppen och sinnet. Dessutom får du genom samtal och terapi möjlighet att utveckla egna verktyg och metoder för att kunna hantera stressen även i framtiden. Att besöka ett center för rygg och rehab i Stockholm kan göra stor skillnad i din balans mellan jobb och vardag.

Rehab i Stockholm

Långvarig stress kan leda till permanenta skador i hjärnan, vilket i sin tur kan göra dig betydligt känsligare för stress. Om du känner igen flera av de listade symptomen, besök ett center för rehab i Stockholm så fort det går. Du kan enkelt hitta rehab i Stockholm och i andra städer genom att söka på nätet. Besök de olika hemsidorna, klicka på Våra program och se om de har en eller flera behandlingar som passar just dig.