Utmattningssyndrom

Behandling av utmattningssyndrom – Återhämtning från utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom är den snabbast ökande sjukskrivningsfaktorn i samhället idag och återhämtningen från utmattning varierar. Att göra enstaka insatser hos olika mer eller mindre kunniga individer brukar ha en låg effekt. Att samla och koncentrera insatserna till en begränsad period ger ökade förutsättningar till en förändring i måendet.

Behandling av utmattningssyndrom hos oss på Rygginstitutet

Här erhåller du en behandling av utmattningssyndrom som inriktar sig på att öka din funktionsnivå. Grunderna till detta är dels att erhålla en ökad nivå av kunskap kring vad utmattningssyndrom och stress är och vad du har för möjlighet att påverka. Dels att praktiskt arbeta med återhämtning och att utöka dina återhämtande beteenden. Grunden är alltså att både teoretiskt och praktiskt återta kontrollen av sitt mående.

Rehabilitering av utmattningssyndrom genomförs i huvudsak i grupp men även med individuella besök till läkare, fysioterapeut, psykolog samt rehabiliteringskoordinator.

Rehabiliteringen av utmattningssyndrom genomförs under 12 veckor. Den stora anledningen till att den genomförs i grupp är att det finns mycket skam och skuld kopplat till diagnosen utmattningssyndrom. Gruppen fungerar som ett verktyg i sig för att minska skam och skuld samt också ett sätt att arbeta med påverkan.

Vad är Utmattningssyndrom?

Stress är ett system för att öka vår vakenhet och mobilisera kraft. Stress är i sig inte farligt utan ett system som bidragit mycket till vår överlevnad. När vi utsätts för långvarig stress utan att få in tillräckligt mycket återhämtning förändras förutsättningarna. Då kan det övergå till ett tillstånd där individens förmåga till återhämtning blir nedsatt och inte längre är tillräcklig.

Historiskt har det använts flera olika uttryck för tillståndet till exempel utbrändhet, utmattningsdepression eller utmattningssyndrom. I Sverige etablerades en diagnos 2005 som benämndes utmattningssyndrom. Syftet var att nå ökad samsyn kring hur arbetsrelaterad stress som resulterar i psykisk ohälsa bäst ska utredas, diagnostiseras och behandlas. Femton år senare är antalet publicerade behandlingsstudier fortsatt relativt få.

Kunskapsläget inom utmattningssyndrom är lågt, detta kan delvis tillskrivas att det historiskt använts flera olika begrepp men även att det råder ett begreppsligt överlapp mellan det amerikanska begreppet ”burnout”, diagnosen egentlig depression och diagnosen utmattningssyndrom. Detta har försvårat forskningen inom området. När det kommer till återhämtning från utmattning antyder forskningen att det är av vikt att ta med arbetsåtergång i en rehabilitering. Det finns ett samband mellan utmattningssyndrom, ångest, depression, post-traumatisk stress och andra psykologiska sjukdomstillstånd.

Det är vanligt med andra symtom vid utmattningssyndrom däribland kognitiva symtom som koncentrationssvårigheter, trötthet, sömnsvårigheter samt fysiska som spänningar, rygg- och nackvärk, värk i övriga delar av kroppen samt mag- och tarmproblem.

Medicin mot utmattningssyndrom

Det finns ingen enskild universal enkel behandling av utmattningssyndrom som hjälper alla. Däremot så kan man via att se över vilka belastningar som finns, använda sig av olika metoder för att minska påverkan från dessa för att öka återhämtningen från utmattning. Däribland finns olika former av medicin, beteendeförändringar samt fysisk aktivitet. 

FAQ – Frågor och Svar

Vad är utmattningssyndrom?
När vi utsätts för långvarig stress utan att få in tillräckligt mycket återhämtning förändras förutsättningarna. Då kan det övergå till ett tillstånd där individens förmåga till återhämtning blir nedsatt och inte längre är tillräcklig.  har det använts flera olika uttryck för tillståndet till exempel, utmattningssyndrom.
Hur länge har man utmattningssyndrom?
Detta varierar och det finns ingen definierad tidslinje, det finns tidigare rön om att det tar lika lång tid att bli ”frisk” från ett utmattningssyndrom som det tar att erhålla det. Det är något som vi anser inte stämmer men det krävs både att stabilisera systemet med sänkta belastningar och ökad återhämtning och därefter tid för återhämtning och gradvis exponering (upptrappning).
Hur lång tid tar det att bli frisk från utmattningssyndrom?
Detta varierar och det beror på vad man kallar frisk. Vår tanke är att man inte ska bli helt som man var tidigare då detta hjälpte till att skapa utmattningssyndromet. Utan att vissa beteenden bör förändras permanent för att få ett mående som håller över tid.
Vilka symptom finns vid utmattningssyndrom?
Det finns ett samband mellan utmattningssyndrom, ångest, depression, post-traumatisk stress och andra psykologiska sjukdomstillstånd. Det är vanligt med andra symtom vid utmattningssyndrom däribland kognitiva symtom som koncentrationssvårigheter, trötthet, sömnsvårigheter samt fysiska som spänningar, rygg- och nackvärk, värk i övriga delar av kroppen samt mag- och tarmproblem.
Hur blir man frisk från utmattningssyndrom?
Utmattningssyndrom kräver en översyn av belastningar och återhämtning och att sedan arbeta med att sänka belastningar och öka återhämtningen det är därför en mer intensiv multimodal rehabilitering brukar fungera bättre än enskilda besök i primärvården

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.
Du kan också ringa på 08-544 311 10 eller 060-64 73 00

5 + 14 =

Rygginstitutet Sundsvall

Institutsvägen 8
856 43 SUNDSVALL
Telefon: 060-64 73 00
Telefax: 060-64 73 01
sundsvall@rygginstitutet.se

Rygginstitutet Stockholm

Ladvik
185 93 VAXHOLM
Telefon: 08-544 311 10
Telefax: 08-544 311 11
E-Post:vaxholm@rygginstitutet.se

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012