Om man lider av ihållande smärta i ryggen ska man alltid uppsöka vård eftersom det kan finnas orsaker till smärtan som går att behandla eller påverka. Många som uppsöker läkare för sina ryggproblem tror först att de ska behandlas för sin smärta men oftast handlar det om att förändra beteendet hos patienten och korrigera sådant som ergonomi och hållning genom övningar eller åtgärder.

Ryggsmärta behöver inte bero på en sjukdom. Ofta beror det istället på förslitningar eller ålder. Diskarna i ryggraden kan med åren slitas ut och risken för att de skadas ökar då successivt. Detta är en naturlig process men därmed inte sagt att man behöver hamna i smärtsamma tillstånd. Träning och god ergonomi i arbetet är sådant som minskar risken för ryggsmärta. Har man redan problem med ryggen ska man inte tveka att uppsöka en läkare.

Ryggbehandling Täby

Bor man i Stockholmsområdet finns det många olika möjligheter och behandlingsplatser om man har problem med ryggen. Det är alltid viktigt att börja med att först gå till en allmänläkare, då kan man få en remiss till någon av de specialiserade klinikerna eller instituten som finns i området. Det är även viktigt att ta smärtan på allvar och söka bra ryggbehandling Täby, om man bor där. Ibland kan det däremot bli aktuellt med ryggterapi istället för behandling.

Ryggterapi Täby

Oftast beror ryggsmärtan på dålig hållning. I försök att mildra smärtan kan hållningen bli ännu sämre och endast tillfälligt minska smärtan men i längden förvärra den. Inom alla yrken finns risker att utveckla ryggproblem, allt från yrken som innefattar tunga lyft som industriarbeten och vårdyrken, till stillasittande arbete på kontor eller som förare av olika fordon. Upplever man att arbetet innebär en felaktig belastning på ryggen ska man inte behöva byta arbete, istället kan man ändra sitt beteende och de förutsättningar som finns i arbetsmiljön. Det som rör själva kroppen kan behandlas med hjälp av ryggterapi Täby. Ryggterapi kan bestå av olika steg där man oftast börjar med att kartlägga en beteendeanalys, för att sedan komma igång med övningar och behandlingar. Ett annat steg är att utöka sina kunskaper om ryggen och de problem man har så att man förstår varför övningar och åtgärder behövs. På så sätt får man även reda på vad de gör för nytta vilket är motivationshöjande och kan leda till ett bättre liv.

Författare: Kajsa Hansen

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Rygginstitutet.”