Behandling av Psykisk ohälsa

Behandling av Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa blir allt vanligare anledning till sjukskrivning,Försäkringskassan uppger att mellan 2010 och 2019 har andelen sjukfall pga psykisk ohälsa ökat från 32% till 49%. Anledningen tros vara ökade krav på arbetsmarknaden i kombination med ökad stress, det finns även en överrepresentation av kvinnor i denna grupp. Men psykisk ohälsa kan också vara symptom på underliggande psykiatrisk problematik, exempelvis ångest och depression.Eftersom psykisk ohälsa är ett så pass brett område är det viktigt att göra en noggrann bedömning av problematiken innan rätt behandling kan ges. Behandlingen kan bland annat innebära terapi, ibland i kombination med läkemedel.

Rehabilitering psykisk ohälsa

Att rehabilitera sig efter psykisk ohälsa kan ta olika lång tid. Ofta beror det på i vilket skede du sökte hjälp. Många har gått med psykisk ohälsa i många år, då kan det krävas längre tid för rehabilitering av psykisk ohälsa. Tanken är att stegvis återhämta sig och börja må bättre, att hitta en vardag som fungerar och är bra för dig.

Olika terapier vid psykisk ohälsa

Beroende på vad som orsakar psykisk ohälsa kan själva behandlingsformen variera. Vanligt är behandling med terapi, det finns dock olika terapier, exempelvis kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk terapi. Behandlingen kan ges aven psykolog, psykoterapeut eller annan utbildad yrkeskategori såsom kurator och kan ges individuellt eller i grupp.

FAQ om psykisk ohälsa

Det finns mängder av frågor som dyker upp om man lider av psykisk ohälsa. ”Är jag onormal?”, ”Hur länge kommer jag må såhär?” och liknande. Här har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna.

Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som indikerar att någon inte mår bra rent psykiskt. Det kan handla om depression, stress, ångest eller andra problem.

Vårdgivare för psykisk ohälsa

Det finns många bra vårdgivare för långvarig smärta, utbrändhet och psykisk ohälsa där du kan få möjlighet att gå ett individuellt anpassat program, med fokus på återhämtning, beteendeförändring, samtalsterapi, rörelse och motion och ibland även läkemedel.

Symtom psykisk ohälsa

Symptomen för psykisk ohälsa kan yttra sig på många olika sätt, bland annat genom ångest eller oro, nedstämdhet eller depression, värk eller smärta, förhöjd puls, hjärtklappning, huvudvärk, illamående m.m. Det kan vara framförallt kroppsliga symtom eller mestadels psykiska symptom.

Hur kan man förebygga psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa behandling- För att förebygga sjukdom kan se olika ut beroende på vilka besvär man har. Det är dock bra att generellt försöka separera jobb och fritid, få tillräckligt mycket sömn varje natt, att röra på sig varje dag. En bra start kan vara att prova att utöva mindfulness, det finns många bra böcker och appar som kan hjälpa dig komma igång.

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.
Du kan också ringa på 08-544 311 10 eller 060-64 73 00

Rygginstitutet Sundsvall

Institutsvägen 8
856 43 SUNDSVALL
Telefon: 060-64 73 00
Telefax: 060-64 73 01
sundsvall@rygginstitutet.se

Rygginstitutet Stockholm

Ladvik
185 93 VAXHOLM
Telefon: 08-544 311 10
Telefax: 08-544 311 11
E-Post:vaxholm@rygginstitutet.se

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012