Tillståndet vid ett diskbråck förvärras alltid när ryggraden utsätts för tryck eller när trycket är ojämnt fördelat över ryggraden. Ibland kan problemet vara så svårt att det till och med ger upphov till en liten bula över ryggen. Diskarna i ryggraden består av två lager. Det yttre lagret är fast och tjockt medan det inre är mer gelé-liknande. Ett diskbråk kan, men behöver nödvändigtvis inte, orsaka att nerver kommer i kläm.

Trots att ett diskbråck ofta orsakar så kraftig smärta att den som lider av det tvingas att vila, på grund av att man inte kan röra sig, är vila inte alltid det bästa. Symptomen kan till och med förvärras av för långvarigt sängliggande. När man rör sig mindre försvagas musklerna vilket hindrar kroppen från att återhämta sig inom en normal tidsperiod. Normal aktivitet tillsammans med kortare vilopass hjälper till att hålla musklerna i form.

Behandling av diskbråck remiss

Beroende på individuella förhållanden ser behandlingen av diskbråck olika ut. För den som inte lider av extrem smärta eller svåra symptom kan en behandling som sträcker sig över en längre tidsperiod vara att rekommendera. För den som lider av svåra smärtor kan det däremot bli aktuellt med en operation för att bli av med besvären. Har man konstaterat diskbråck hos en läkare kan man få en remiss till en specialklinik som vet hur tillståndet ska behandlas. Med en behandling av diskbråck remiss kan man få komma till någon som har helt rätt kunskap för att lindra och behandla besvären.

Behandlingen utgår alltid från hur allvarligt diskbråcket är och hur det påverkar resten av kroppen. En läkare gör först en bedömning av läget och tar fram en behandlingsmetod som är anpassad efter patientens situation. Om problemen är lindriga kan det ibland räcka med värktabletter under tiden diskbråcket läker. Men det är alltid rekommenderat att få en behandling av diskbråck remiss till en specialist som kan göra en korrekt bedömning av tillståndet och ta fram en behandlingsplan som gör att problemet inte återkommer.

Ett av de institut och kliniker som erbjuder behandling av diskbråck är Rygginstitutet. De behandlar alla typer av ryggproblem. På deras hemsida finns information om hur man kommer i kontakt med dem.

 

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Rygginstitutet.”