Kronisk smärtaー behandling via Rygginstitutet Nära en av fem svenskar lider av kronisk smärta eller värk. Vad är kronisk smärta och finns det någon behandling som har visat sig effektiv mot smärtan? På Rygginstitutet har vi över 60 års erfarenhet av smärtpatienter och är vana att behandla komplexa smärttillstånd. Vi tar emot patienter med kronisk smärta för behandling via remiss från primärvården, du kan också välja att skicka in en egenremiss

När vi skadar oss upplever vi oftast smärta som en fysisk sensation, men sanningen är att smärtan även innehåller psykologiska och känslomässiga aspekter. Kronisk värk eller smärta kan till exempel framkalla känslor som ilska och hopplöshet och kan leda till att personen upplever ångest. När man är skadad eller sjuk blir man ofta mer stillasittande än vanligt, och många upplever att smärtan får deras livskvalitet försämras.

Vad är kronisk smärta?

På Rygginstitutet är vi vana att svara på frågor om vad kronisk smärta är. Kronisk smärta, även kallad långvarig smärta, definieras som ett smärttillstånd som varat i tre månader eller mer. Oftast sitter smärtorna i axlar, nacke eller rygg. 

Vad är orsakerna bakom långvarig smärta?

Smärta under en längre period gör att smärtsystemet kan bli känsligare. En lägre smärttröskel kan leda till ökad inaktivitet och ökad inaktivitet leder i många fall till mer smärta. Ökad känslighet i smärtsystemet kan också bero på sömnsvårigheter, nedstämdhet, ångest, stress och oro.

Tre typer av kronisk smärta:

  • Vävnadsskadesmärta som exempelvis artros eller smärta som uppkommit efter en fraktur eller en operation.
  • Nervsmärta som orsakas av en skada i nervsystemet som uppstått efter en olycka eller en operation, smärtan kan också bero på sjukdomar som MS, bältros eller diabetes. Nervsmärtor kan också uppstå efter stroke eller diskbråck. 
  • Andra smärttillstånd som uppkommit på grund av att smärtsystemet blivit överkänsligt eller överbelastat som vid fibromyalgi (smärtsyndrom med generaliserad smärta), IBS (irriterad tjocktarm) eller långvarig smärta i rygg, nacke eller muskler.

Hur många svenskar lider av kronisk smärta?

I Sverige lider ca 18 procent av kroniska smärtor (cancerrelaterade smärtor ej inräknade). 21 procent av dessa är personer i åldern 50-60 år och 20 procent i 30-40 års ålder. 35 procent av dem som lider av kronisk smärta rapporterar att de inte får eller har sökt någon behandling för sin smärta.

Hur behandlas kronisk smärta?

Det är viktigt att få rätt behandling om man upplever långvarig och återkommande smärta. Behandlingen innefattar ofta någon typ av skonsam träning i samband med rehabilitering för att påskynda personens tillfrisknande och öka livskvaliteten. Med rehabilitering menas att hjälpa en person att återfå hälsan eller att återgå till ett normalt liv genom träning och terapi. Forskning har visat att personer som rehabiliteras efter en skada snabbare tillfrisknar än dem som bara får akut vård.

Målet med rehabilitering är alltså att underlätta och förbättra livet för den som lider av kronisk smärta. Genom att genomgå ett rehabiliteringsprogram efter en behandling kan en person få hjälp med att snabbare återgå till vardagen eller arbetet. Rehabilitering har ofta ett brett perspektiv där man inte bara fokuserar på att läka en skada, utan försöker anpassa programmet efter varje persons speciella förutsättningar och behov.

Behandling via Rygginstitutet

Hos Rygginstitutet kan du som lider av värk i nacke och rygg eller kronisk smärta få behandling och rehabilitering. Rehabiliteringen i Stockholm innefattar skonsam träning såsom aerobics och vattenträning med hjälp av erfarna fysioterapeuter. I vår behandling av smärta ingår både övningar i grupp (ca 8-12 personer) och individuella insatser från läkare, fysioterapeuter och psykologer. 

Behandling för kropp och sinne

Patienter med kronisk smärta drabbas ofta av andra problem, inte sällan psykisk ohälsa. Sömn är en nyckel till att kunna hantera kronisk värk och må bättre psykiskt, därför arbetar vi med avslappningsövningar, mindfulness och andra verktyg för att minska och förebygga sömnproblem. I vårt team finns även stödresurser som socionomer och psykologer som hjälper patienterna vid behov. 

Då Rygginstitutet har utfört behandling av smärta i 60 år finns tillförlitlig data på att vår metod är framgångsrik. Våra resultat följs upp av Nationella smärtregistret, Stockholms läns landsting samt Försäkringskassan. 

Vi behandlar utmattningssyndrom och kronisk smärta

Även du som lider av stressrelaterade sjukdomar kan vända dig till Rygginstitutet. Vårt behandlingscenter  är beläget utanför Vaxholm med närhet till natur för att ge dig de bästa förutsättningarna för vila och återhämtning i harmonisk skärgårdsmiljö. Utomhus finns ett elljusspår på ca 2,5 kilometer som löper runt anläggningen ー idealiskt för stärkande stavgång eller lugna promenader ー en varmvattenbassäng, bastu, gymnastiksal, gym och ergonomisal. Till anläggningen hör också rum för mindfulness, föreläsningssalar samt en restaurang.. Om du vill veta mer om Rygginstitutet och vår metod för behandling av smärta kan du läsa Därför ska du välja Rygginstitutet.