När vi skadar oss upplever vi oftast smärta som en fysisk sensation, men sanningen är att smärtan även innehåller psykologiska och känslomässiga aspekter. Kronisk smärta kan till exempel framkalla känslor som ilska och hopplöshet och kan leda till att personen upplever ångest. När man är skadad eller sjuk blir man ofta mer stillasittande än vanligt, och många upplever att smärtan får deras livskvalitet försämras.

I Sverige lider ca 18 % av kroniska smärtor (cancerrelaterade smärtor ej inräknade). 21 % av dessa är personer i åldern 50-60 år och 20 % i 30-40 års ålder. 35 % av dem som lider av kronisk smärta rapporterar att de inte får eller har sökt någon behandling.

Det är viktigt att få rätt behandling om man upplever långvarig och återkommande smärta. Behandlingen innefattar ofta någon typ av skonsam träning i samband med rehabilitering för att påskynda personens tillfrisknande och öka livskvaliteten. Med rehabilitering menas att hjälpa en person att återfå hälsan eller att återgå till ett normalt liv genom träning och terapi. Forskning har visat att personer som rehabiliteras efter en skada snabbare tillfrisknar än dem som bara får akut vård.

Målet med rehabilitering är alltså att underlätta och förbättra livet för den som leder av kronisk smärta. Genom att genomgå ett rehabiliteringsprogram efter en behandling kan en person få hjälp med att snabbare återgå till vardagen eller arbetet. Rehabilitering en har ofta ett brett perspektiv där man inte bara fokuserar på att läka en skada, utan försöker anpassa programmet efter varje persons speciella förutsättningar och behov.

Hos Rygginstitutet kan du som lider av kronisk smärta eller värk i nacke och rygg få hjälp med behandling och rehabilitering. Rehabiliteringen innefattar skonsam träning så som aerobics och vattenträning med hjälp av erfarna sjukgymnaster och fysioterapeuter. Även du som lider av stressrelaterade sjukdomar kan vända dig till Rygginstitutet. Behandlingscentret är placerat med närhet till natur där du får chansen att vila och återhämta dig i en harmonisk miljö. Om du vill veta mer om Rygginstitutet och deras behandlingsmetoder hittar du mer information på deras hemsida.