Bedömningsbesök hos Rygginstitutet

Steg för steg hur ett bedömningsbesök hos Rygginstitutet ser ut

rehabilitering stockholm logotyp

Kontakta oss  Fyll i egen remiss

Hur går ett bedömningsbesök för rehabilitering av långvarig smärta eller utmattning i vårdvalet till?

Nedan får du följa vår rehabkoordinator Linnea när hon ska försöka göra det förståeligt hur en bedömningsdag hos oss går till.

 

Hos läkaren…

Fokuserar ni framförallt på att grundligt se över vad som har genomförts tidigare i din medicinska historik. Läkaren ska även se över att det inte finns några medicinska specifika anledningar till din smärtproblematik eller utmattning, som behöver annan form av utredning eller åtgärd.

 

 

Hos fysioterapeuten…

Fokuserar ni framförallt på hur kroppen och dess funktioner fungerar för dig. Har du en smärtproblematik så brukar vi även genomföra en riktad bedömning mot de områden som är påverkade. Ett tips då är att ta på dig bekväma underkläder eller kortare träningskläder.

 

 

Hur och Varför?

Hos oss på Rygginstitutet genomförs normalt en bedömning samlat under en halvdag. Bedömningen genomförs med fokus på vad du som patient behöver för stöd i dagsläget. Den görs av ett multimodalt team bestående av Läkare, Psykolog och Fysioterapeut. Tillsammans försöker vi skapa en så heltäckande bild av situationen som möjligt utifrån den biopsykosociala modellen.

 

 

Hos psykologen…

Fokuserar ni framförallt på vilka konsekvenser som smärtan eller utmattningen får för dig. Tillsammans ser ni även över vilka faktorer som gör att problemen fortsätter, så kallade vidmakthållandefaktorer.

 

 

 

Samtal med hela teamet

Efter de individuella besöken hos varje vårdprofession träffar du hela teamet. Under detta besök diskuterar vi tillsammans med dig om dagens bedömning och hur du bäst går vidare. Om en rehabilitering hos oss bedöms vara bäst så brukar du redan vid detta tillfälle få reda på i vilken grupp och när den ska starta.

Kontakta oss
Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.
Du kan också ringa på 08-544 311 10 eller 060-64 73 00

Rygginstitutet Stockholm

Ladvik
185 93 VAXHOLM

Telefon: 08-544 311 10
Telefax: 08-544 311 11
E-Post: vaxholm@rygginstitutet.se

Svenska Rygginstitutet

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012