Arbetsmiljö och organisation

Låt Rygginstitutet bli er partner för en hälsosam arbetsplats. Vi erbjuder skräddarsydda tjänster som främjar en sund arbetsplats, minskar sjukfrånvaro och ökar produktiviteten. Vi hjälper ert företag att möta Arbetsmiljöverkets krav och skapa en arbetsmiljö där medarbetarna trivs och presterar.

Företagshälsovård

Företagshälsovård hos Rygginstitutet betyder ett omfattande stöd för ert företags välmående för att främja en sund arbetsmiljö och minska sjukfrånvaro. Vi prioriterar era medarbetares hälsa genom skräddarsydda lösningar som omfattar allt från hälsokontroller, provtagningar och psykologiska stödsamtal till ergonomiutbildning och stresshantering. Låt oss vara er partner i att skapa en hälsosam arbetsplats.

Upptäck vårt erbjudande

Preventiva hälsoinsatser

Preventiva hälsoinsatser innebär proaktiva åtgärder för att främja en hälsosam arbetsmiljö och förebygga sjukdom innan den uppstår. Med Rygginstitutet som er partner kan ert företag uppnå bättre produktivitet och effektivitet, samtidigt som ni minskar risken för kostsam sjukfrånvaro. Vårt omfattande utbud av tjänster och program, från ergonomikurser till föreläsningar om stresshantering och hälsosam livsstil, är utformade för att stärka både individens och organisationens välbefinnande.

Lär mig mer

Rehabiliterande hälsoinsatser

Våra rehabiliterande insatser ger stöd till medarbetare som drabbats av ohälsa, med målet att återställa välmående och arbetsförmåga samt att minska risken för långvarig frånvaro. Vi utformar specialiserade program för både stress och smärtproblematik samt individanpassade åtgärder – skräddarsydda efter era behov. Våra program innefattar stöd från ett multidisciplinärt team i en naturskön miljö, utrustad med väl tilltagna faciliteter för optimal rehabilitering.

 

Lär dig mer

 

Rehabiliterande insatser

Våra rehabiliterande insatser ger stöd till medarbetare som drabbats av ohälsa, med målet att återställa välmående och arbetsförmåga samt att minska risken för långvarig frånvaro. Vi utformar specialiserade program för både stress och smärtproblematik samt individanpassade åtgärder – skräddarsydda efter era behov. Våra program innefattar stöd från ett multidisciplinärt team i en naturskön miljö, utrustad med väl tilltagna faciliteter för optimal rehabilitering.

Våra rehabiliterande insatser

 

Arbetsförmågebedömning

Arbetsförmågebedömning genom Rygginstitutet erbjuder en grundlig försäkringsmedicinsk utredning för att kartlägga hur en individs sjukdom eller skada påverkar dennes funktionstillstånd och förmåga till aktivitet. Genom en standardiserad aktivitetsförmågeutredning (AFU) får vi en helhetsbild som inte bara identifierar funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar, utan även lyfter fram den försäkrades kvarvarande förmåga.

 

Arbetsförmågebedömning

Arbetsförmågebedömning genom Rygginstitutet erbjuder en grundlig försäkringsmedicinsk utredning för att kartlägga hur en individs sjukdom eller skada påverkar dennes funktionstillstånd och förmåga till aktivitet. Genom en standardiserad aktivitetsförmågeutredning (AFU) får vi en helhetsbild som inte bara identifierar funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar, utan även lyfter fram den försäkrades kvarvarande förmåga.

Utforska våra tjänster

 

Ergonomiutbildningar

Våra skräddarsydda ergonomiutbildningar är utformade för att stärka arbetsmiljön, minska risken för belastningsskador och sjukskrivningar, samt för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav. Genom en kombination av teori och praktik, inklusive föreläsningar, individuella genomgångar, och workshops, erbjuder vi djupgående kunskap om ergonomi samt hur stress och arbetsmiljö påverkar anställdas hälsa.

Boka ergonomiutbildning

Kontakta oss
Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.
Du kan också ringa på 08-544 311 10 eller 060-64 73 00

Rygginstitutet Stockholm

Ladvik
185 93 VAXHOLM

Telefon: 08-544 311 10
Telefax: 08-544 311 11
E-Post: vaxholm@rygginstitutet.se

Svenska Rygginstitutet

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012

Svenska Rygginstitutet
Org nr: 556513-6842 / 
Bg: 5336-0012