Har du en anställd med smärtproblematik? Vad kan du göra?

 

Som du säkert känner till kostar det att ha personal som är sjuka och inte kan prestera på topp. En aktiv arbetsgivare som arbetar förebyggande kan i de flesta fall förhindra att kostnaderna drar iväg.

Det finns olika vägar för dig att få hjälp av oss på Rygginstitutet

  • Om dina anställda är anslutna till AFA så är Rygginstitutets rehabilitering en av de rehabiliteringar som de rekommenderar och godkänner. I regel erbjuds ni ersättning för 50% av kostnaden. Läs mer i informationsblad eller på deras hemsida.
  • Om ditt företag tillhör skog- eller bygg så kan ni få bidrag av Stiftelsen som är en av delägarna i Rygginstitutet. Finns ett begränsat antal platser som fördelas efter principen först till kvarn.
  • Via företagshälsovården kan ni se till att det skrivs en remiss för MMR2. Beroende på i vilket landsting ni verkar och hur reglerna ser ut i det landstinget så kan ni vara med och styra om rehab förläggs på Rygginstitutet eller inom landstinget. Rehabiliteringsgarantin betalas av staten och är en rättighet för de som uppfyller kraven. Föreslå detta på avstämningsmöten eller i andra kontakter med försäkringskassa, landsting

Du är alltid välkommen att höra av dig så hjälper vi dig att på bästa sätt hitta en väg att kunna skicka din anställde till oss på Rygginstitutet

Har du en grupp av anställda som behöver mer kunskap om tex arbetsteknik, ergonomi eller hållbart arbetsliv?

Det finns då en möjlighet att vi kan specialanpassa en halvdags/heldagsutbildning för din personalgrupp där vi utifrån era önskemål blandar teori och praktik för att få så bra inlärning som möjligt. Vi kan genomföra utbildningen på arbetsplatsen eller i våra lokaler.

Om ni kommer till oss kan vi erbjuda paket med både fika/lunch samt fina träningsmöjligheter som en del i utbildningen.

Hör av dig till närmaste Rygginstitut för att få en offert.

 

Hur gör du för att skicka en remiss

Vi föreslår att ni fyller i ansökan och till den bifogar en remiss från företagsläkare eller annan läkare som redogör för det som är väsentligt utifrån rehabperspektivet och även intygar att det inte föreligger någon medicinsk risk med att patienten ska delta i vår rehab.

Vi kommer under rehab att föra dialogen, skicka vår dokumentation till den läkare som skriver remissen och även med er som arbetsgivare om er anställde så tillåter.