Arbetar du som handläggare på Arbetsförmedlingen i övriga Sverige?

Då har du kanske sett dokumentation från vår rehabilitering eller våra utredningar. Läs gärna mer om dem under rehabilitering respektive utredning.

Som handläggare på Arbetsförmedling kan du självklart initiera en rehabilitering eller en utredning hos oss på Rygginstitutet. Läs här på hemsidan om hur möjligheterna är där din arbetslöse bor så har du förutsättningarna och kan hjälpa personen att ta de rätta kontakterna för att få möjligheten att komma till oss.  Möjligheten att lyckas i de aktiviteter som ni på arbetsförmedlingen kan erbjuda är självklart mycket bättre om personen först får hjälp med att hantera sin smärta och komma igång med sin träning samt se olika möjligheter att utföra aktiviteter på.  Använd oss som en resurs i ert arbete.

Arbetsförmedlingen på RygginstitutetHur kan du som handläggare på Arbetsförmedlingen vara till hjälp före/efter att den arbetssökande varit på Rygginstitutet?

På Rygginstitutet arbetar vi för att knyta ihop alla lösa trådar och forma en så bra plan för återgång i arbete som möjligt. Om det inför en rehabperiod redan finns en planerad arbetsprövning utifrån den kunskap ni har om personens besvär innan rehabperioden börjar så är det jättebra. Då kan vi tillsammans med er under rehabperioden planera för den arbetsprövningen och starta på den nivå som känns rimlig i direkt anslutning till rehabperioden. Personen kan med vår hjälp förbereda sig för kommande arbetsuppgifter och träna på olika moment som ingår, samt få hjälp att hitta bra strategier och tänka till runt arbetstekniken.