Vad är diskbråck?

Diskbråk syftar på de problem som uppstår då en disk trycker sig ur en öppning i den muskel eller vävnad som ska hålla den på plats, vilket kan resultera i smärta och stelhet.

Hur kan det ske?

En disk i ryggraden kan brista när den förlorar sin elasticitet, vilket gör att en del av disken kan förflytta sig från sin vanliga position.

Vad är symptomen för diskbråck?

Symptomen kan antingen bestå av att ovanliga signaler skickas genom nerverna, eller att signaler slutar att skickas helt och hållet. Förutom detta, följer nedan några av de vanligaste symptomen:

 1. Svaghet i muskler
 2. Elektrisk smärta liknande den vid en elstöt
 3. Kittlande känslor
 4. Känslan av nålliknade stickningar
 5. Avdomnande
 6. Tarmproblem
 7. Problem med blåsan
 8. Området runt genitalier domnar bort

Vilka är orsakerna till diskbråck?

 1. Nednötning av disk– En nednötning kan ske på grund av den naturliga och gradvisa slitningen som kommer med åldern. Då man blir äldre så minskar den vätska som finns i ryggraden, vilken är viktig för flexibiliteten.
 2. Olyckor och skador– När ryggraden utsätts för sprickor eller andra skador på grund av någon form av olycka, kan den brista och en disk kan då flytta på sig.

Hur behandlas det?

 1. Operation
 2. Genom att genomgå diskbråcksrehabilitering

Rygginsitutet är en av de rehabiliteringscenter i Sverige som verkar erbjuda patienter med diskbråck alternativ behandling. Människor som lider av diskbråck måste inte längre genomgå smärtsamma operationer eller behandling där man riskerar att drabbas av bieffekter. Detta institut använder sig av metoder som diskbråck sjukgymnastik för naturlig behandling av åkomman, och ligger dessutom i en naturskön miljö där patienterna kommer bort från vardagsstressen och istället kan fokusera på att tillfriskna.

Verksamheten verkar ha använt metoden diskbråck alternativ behandling under många år för att behandla sina patienter. Sjukgymnastiken kan innebära att man utövar enkla men effektiva träningsformer som aerobics och vattenträning. Rygginstitutet erbjuder rehabilitering, inte bara för patienter med diskbråck, men också för de som lider av smärta i nacke, rygg och fibromyalgi. Kort sagt verkar verksamheten ha rehabiliteringsprogram för alla med någon typ av belastningsskada.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Rygginstitutet.”